ANNELERİN ERKEN EMEKLİLİĞİ | SGK | SSK | Emeklilik | Sorgulama | Hizmet Dökümü

ANNELERİN ERKEN EMEKLİLİĞİ

ANNELERİN ERKEN EMEKLİLİĞİ

Annelerin erken emekliliği! 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28. maddesine göre ¨Emeklilik aylığı veya yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalı kadınların, sürekli bir başkasının bakımına muhtaç derece çocuğu bulunanların, bu kanun yürürlüğe girdikten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Eklenen bu süreler emeklilik yaş haddinden indirilir.¨ hükmü getirilmiştir.

 

Bu Haktan Yararlanacak Kadınlar Kimlerdir?

  • Çalışan tüm anneler
  • İsteğe bağlı sigortalı yada iştirakçi anneler

Nasıl Başvuracaksınız?

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen kadınlar, sürekli bakıma muhtaç çocuğunun tespiti için en son çalışmaların geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunacaklar. Buradan çocukları ¨Hakem Hastaneler¨ denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edecekler. Toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek olan prim sayıları, başka birinin bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ve sona erdiği tarih arasında geçen süreye göre tespit edilecektir. Sürekli bakıma muhtaç çocuğun iki tane olması durumunda ayrı ayrı sevk yapılacaktır. Kadın sigortalının kuruma başvurduğu zamanda aktif olarak çalışıp çalışamadığına bakılmayacaktır.

Emeklilik Yaşından Düşülecek Sürenin Hesaplanması

Sürekli birinin bakımına muhtaç derece çocuğu bulunanların 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün saylarına eklenecek ve bu emeklilik yaşından düşülecektir.

Bu sürelerin tespiti için;

  • Sigorta başlangıcının 1 Ekim 2008 tarihinden önce olup olmadığına
  • Çocuğun doğum tarihi ve vefat etmesi durumunda ölüm tarihine, muhtaç duruma düşme halinin başlangıç ve bitiş tarihine, çocuğun evli olup olmadığına, kadının boşanması durumunda velayetinin kadında olup olmadığına
  • Çocuğun sigortalı kadın tarafından evlat edinilip edinilmediğine
  • Bakıma muhtaç çocuğun birden fazla olmasına
  • Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz olarak yararlanıp yararlanmadığına göre belirlenecektir.

Eski Sigortalıların Durumu

2008 Ekim ayından önce çalışmaya başlayan ve bakıma muhtaç çocuğu bulunan sigortalı kadının çocuğunun sağlık kurulu tarafından da onaylandığı taktirde, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen süresinin dörtte biri toplam prim gün sayısının üstüne ilave edilecektir.

Yeni Sigortalının Durumu

2008 Ekim ayından sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve sürekli bakıma muhtaç çocuğu bulunan sigortalı kadın, çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması durumunda işe giriş tarihinden, sonra olması halinde maluliyet tarihinden itibaren bu haktan yararlanmaya başlayacaktır.

Bu Haktan Yararlanma Süresi

Çocuk hayatta olduğu sürece devam eder. Evlatlık çocuklar için de geçerlidir. Birden fazla sürekli bakıma muhtaç çocuğu bulunanlar için tek hak vardır. Çocuk Esirgeme Kurum’undan sürekli faydalananlara bu hak tanınmamıştır.

 Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


74