SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ | SGK | SSK | Emeklilik | Sorgulama | Hizmet Dökümü

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ

Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun çıkarmış olduğu yeni kanun, çalışma hayatımızı birçok yönden etkileyen değişiklikler içermektedir. Yeni çıkan kanunlar değişikliğe uğrayan konulardan birisi ise SGK eksik gün bildirimidir. Buna göre bünyesinden 10 ve üzerinde işçi çalıştıran kurumların, SGK eksik gün bildirim yapma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır. SGK eksik gün bildirimi ve kanun kapsamındaki durumları hakkında bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

SGK Eksik Gün Bildirimi Koşulları Nelerdir?

Sigortalı olarak çalışmakta olan bireyler, çeşitli rahatsızlıklarından dolayı 30 günlük çalışma süresini dolduramadıkları takdirde SGK eksik gün bildirimi yapmakla yükümlüdürler. SGK eksik gün bildirimi verme koşulları ise şöyledir;

 • Rahatsızlığından dolayı istirahat raporunun alınması,
 • Ücretsiz veya aylıksız olarak izinli olduğunu gösteren izin belgesi,
 • Disiplin cezası, gözaltına alınma ve tutukluluk gibi alınmış olan ceza belgeleri,
 • Kısmi süreli olan çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
 • Çalışmakta olan kişinin imzasını taşıması gereken puantaj kayıtları,
 • Grev, genel hayatı etkileyen durumlar, doğal afetler nedeniyle işyerinde çalışma imkanın olmadığını veya işe kısa süreliğine ara verildiğini gösteren yazı örneği

Bu yukarıda belirtmiş olduğumu belgelerle, SGK eksik gün bildirimi belgenizi Sosyal Güvenlik Kurumlarına vermeniz gerekmektedir.

SGK Eksik Gün Bildirimi Vermeyecek Olan Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir?

Yazımızda belirttiğimiz gibi, 10 ve üzerinde sigortalı olarak işçi çalıştıran işyerlerinin  SGK eksik gün bildirimi verme zorunluluğu yoktur. Buna ek olarak;

 • Genel ve bütçeli kuruluşların, döner sermayeli kuruluşların, fon sahibi kurumları ve belediyelerin,
 • Bütçeden belli oranda yardım alan kuruluşların ile özel kanunlarla kurulmuş olan kamu kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve işletmelerinde  %50’sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar
 • Kamu kurumu içerisinde yer alan mesleki kuruluşların
 • Sendikaların,
 • Bankacılıkia ilgili kanun içerisinde yer alan kurumlar
 • Toplu olarak iş sözleşmesi yapılmış olan kuruluşlar, SGK eksik gün bildirimi vermekle yükümlü değillerdir.

SGK Eksik Gün Bildirimini Vermekle Yükümlü Olan Kurum Ve Kuruluşlar Nelerdir?

SGK eksik gün bildirimi vermekle yükümlü olan kurum ve kuruluşların 9 veya daha az sayıda işçi çalıştırıyor olmaları gerekmektedir. Kurumlar, SSK eksik gün bildirimi vermelerine neden olan aylık prim ve hizmet belgelerini bağlı oldukları SGK kurumlarına iletmeleri gerekmektedir. SGK eksik gün bildirimi belgelerini ve diğer gerekli belgeleri içinde bulunduğunuz ay içerisinde SGK’ya vermeniz gerekmektedir.

Çalışmakta olan bireyin, SGK eksik gün bildirimi internet uygulamaları yoluyla bildirilmiş ise, tekrardan SGK eksik gün bildirimi belgesinin SGK kurumlarına verilmesine gerek yoktur.

Son olarak SGK eksik gün bildirimi belgesinde yer alması gereken puantaj kayıtlarında kişinin imzasının olması gerekmektedir.  Eğer imzanı bulunmuyor ise, kişinin puantaj kayıtları geçerli sayılmayacaktır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


78